What are you waiting for? 

Waxing

Face Waxing - Women
Reina Brow Wax & Tint
Brows
Ears
Side Burns
Cheeks
Nose
Lip
Chin
Nape
Neck
Full Face
Hairline
Body Waxing -Women
Brazilian
Bikini
Bikini Full
Underarms
Half Arms
Full Arms
Half Legs
Full Legs
Inner Thighs
Stomach Strip
Butt Strip
Full Butt
Face Waxing -Men
Brows
Ears
Side Burns
Nose
Cheeks
Chin
Lip
Neck
Lining
Full Face
Body Waxing - Men
Manzilian Full
Manzilian Front
Shoulders
Half Arms
Full Arms
Chest
Back
Underarms
Stomach
Full Legs
Half Legs
Butt
Butt Strip
Inner Thighs